GRONO PEDAGOGICZNE 2021/22

NAUCZYCIELE

SPECJALNOŚĆ

PROWADZONE ZAJĘCIA

mgr Przemysław Gajos

dyrektor szkoły

  Język polski, Historia, Wychowanie fizyczne, Zarządzanie w placówkach oświatowych

  Język polski

mgr Iwona Adam

Wychowanie przedszkolne, Nauczanie początkowe, Język polski

Terapia pedagogiczna,Oligofrenopedagogika

Język polski, Zespoły wyrównawcze, Rewalidacja indywidualna

Wychowawca klasy VIII

mgr Zygmunt Wojtasek

Matematyka,

Organizacja i zarządzanie w placówkach oświatowych

Matematyka, Zespoły wyrównawcze

Opiekun strony internetowej szkoły

mgr Mariola Domanowska

  Kształcenie zintegrowane, Przyroda, Terapia Pedagogiczna

Edukacja wczesnoszkolna, Przyroda

Zespoły korekcyjno- kompensacyjne

Zajęcia wyrównawcze, Wychowawcza klasy II

 

mgr Grażyna Frejus

Historia, Wychowanie fizyczne

Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna

Bibliotekoznawstwo informacja naukowa

Historia, Wychowanie fizyczne

Bibliotekarz

mgr Anna Młyńczak

Kształcenie zintegrowane

Kształcenie zintegrowane

Zespóły korekcyjno -kompensacyjne

Wychowawca klasy III

mgr Małgorzata Kolanko

Nauczanie początkowe, Pedagogika opiekuńczo -wychowawcza

Terapia pedagogiczna, Wychowanie do życia w rodzinie

Tyflopedagogika, Oligofrenopedagogika

Resocjalizacja, Socjoterapia

Wychowanie do życia w rodzinie, Doradztwo zawodowe

Pedagog szkolny

Terapia pedagogiczna

mgr Małgorzata Litwiniec

Wychowanie przedszkolne, Nauczanie początkowe

Muzyka, Terapia pedagogiczna, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza

Przyroda, Biologia

Muzyka, Biologia

Wychowawca klasy I

Opiekun chóru

mgr Agnieszka Tracz-Chojnacka

Język angielski

Oligofrenopedagogika

Język angielski

Wychowawca klasy V

mgr Maria Sikora

  Język niemiecki

Przyroda

Język niemiecki

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Wychowawca klasy IV

mgr Joanna Lachnik

Teologia katechetyczno- pastoralna

Religia

Rzecznik Praw Ucznia

mgr Jolanta Wiśniewska

Geografia

Geografia

mgr Janusz Mikurenda

Plastyka, Zajęcia techniczne,

Informatyka, Edukacja dla bezpieczeństwa

Informatyka, Technika

Plastyka, EDB

Wychowawca klasy VI

Rzecznik Praw Ucznia

mgr Dariusz Lewandowicz

Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne

Wychowawca klasy VII

mgr Krzysztof Kokot

Fizyka, Chemia

Fizyka

Chemia

mgr Marta Łupak

  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Wychowawca świetlicy, Logopedia

mgr Barbara Sopa

  Psychologia

Psycholog

mgr Anna Błońska

 

Neurologopeda

mgr Krystyna Bryk

Religia

 

Powrót