GRONO PEDAGOGICZNE 2020/21

NAUCZYCIELE

SPECJALNOŚĆ

PROWADZONE ZAJĘCIA

mgr Przemysław Gajos

dyrektor szkoły

  Język polski, Historia, Wychowanie fizyczne, Zarządzanie w placówkach oświatowych

  Język polski

mgr Iwona Adam

Wychowanie przedszkolne, Nauczanie początkowe, Język polski

Terapia pedagogiczna,Oligofrenopedagogika

Język polski, Zespoły wyrównawcze, Rewalidacja indywidualna

Wychowawca klasy VIII

mgr Bogumiła Angel

Matematyka, Informatyka w procesach edukacyjnych

Terapia pedagogiczna, Oligofrenopedagogika,

Organizacja i zarządzanie w placówkach oświatowych, Technika

Matematyka, Zespoły wyrównawcze

Opiekun strony internetowej szkoły

Wychowawca klasy VII,

mgr Mariola Domanowska

  Kształcenie zintegrowane, Przyroda, Terapia Pedagogiczna

Edukacja wczesnoszkolna, Przyroda

Zespoły korekcyjno- kompensacyjne

Zajęcia wyrównawcze, Wychowawcza klasy I

 

mgr Grażyna Frejus

Historia, Wychowanie fizyczne

Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna

Bibliotekoznawstwo informacja naukowa

Historia, Wychowanie fizyczne

Bibliotekarz

mgr Joanna Jakubiak

Język rosyjski, Kształcenie zintegrowane

Ochrona i kształtowanie środowiska, Terapia pedagogiczna

Edukacja wczesnoszkolna

Technika

mgr Anna Młyńczak

Kształcenie zintegrowane

Kształcenie zintegrowane

Zespóły korekcyjno -kompensacyjne

Wychowawca klasy II

mgr Małgorzata Kolanko

Nauczanie początkowe, Pedagogika opiekuńczo -wychowawcza

Terapia pedagogiczna, Wychowanie do życia w rodzinie

Tyflopedagogika, Oligofrenopedagogika

Resocjalizacja, Socjoterapia

Wychowanie do życia w rodzinie

Pedagog szkolny

Terapia pedagogiczna

mgr Małgorzata Litwiniec

Wychowanie przedszkolne, Nauczanie początkowe

Muzyka, Terapia pedagogiczna, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza

Przyroda, Biologia

Muzyka, Biologia

Wychowawca klasy III

Opiekun chóru

mgr Agnieszka Tracz-Chojnacka

Język angielski

Oligofrenopedagogika

Język angielski

Wychowawca klasy IV

mgr Maria Sikora

  Język niemiecki

Przyroda

Język niemiecki

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

mgr Joanna Lachnik

Teologia katechetyczno- pastoralna

Religia

Rzecznik Praw Ucznia

mgr Krystian Iwański

Geografia

Geografia

mgr Janusz Mikurenda

Plastyka, Zajęcia techniczne,

Informatyka, Edukacja dla bezpieczeństwa

Informatyka, Technika

Plastyka, EDB

Wychowawca klasy V

mgr Dariusz Lewandowicz

Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne

Wychowawca klasy VI, SKS

mgr Krzysztof Kokot

Fizyka, Chemia

Fizyka

Chemia

mgr Marta Łupak

  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Wychowawca świetlicy

mgr Barbara Sopa

  Psychologia

Psycholog

mgr Anna Błońska

 

Logopeda

 

Powrót