GRONO PEDAGOGICZNE 2019/20

NAUCZYCIELE

SPECJALNOŚĆ

PROWADZONE ZAJĘCIA

mgr Przemysław Gajos

dyrektor szkoły

  Język polski, Historia, Wychowanie fizyczne, Zarządzanie w placówkach oświatowych

  Język polski

mgr Iwona Adam

Wychowanie przedszkolne, Nauczanie początkowe, Język polski

Terapia pedagogiczna,Oligofrenopedagogika

Język polski, Zespoły wyrównawcze, Rewalidacja indywidualna

Wychowawca klasy VII

mgr Bogumiła Angel

Matematyka, Informatyka w procesach edukacyjnych

Terapia pedagogiczna, Oligofrenopedagogika,

Organizacja i zarządzanie w placówkach oświatowych, Technika

Matematyka, Zespoły wyrównawcze

Opiekun strony internetowej szkoły

Wychowawca klasy VI, kółko matematyczne

mgr Mariola Domanowska

  Kształcenie zintegrowane, Przyroda, Terapia Pedagogiczna

 

Edukacja wczesnoszkolna, Przyroda

Zespoły korekcyjno- kompensacyjne

Zajęcia wyrównawcze, Wychowawcza klasy III

 

mgr Grażyna Frejus

Historia, Wychowanie fizyczne

Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna

Bibliotekoznawstwo informacja naukowa

Historia, Wychowanie fizyczne

Wychowawcza klasy VIII

Bibliotekarz

mgr Joanna Jakubiak

Język rosyjski, Kształcenie zintegrowane

Ochrona i kształtowanie środowiska, Terapia pedagogiczna

Edukacja wczesnoszkolna

Technika

mgr Anna Młyńczak

Kształcenie zintegrowane

Kształcenie zintegrowane

Zespóły korekcyjno -kompensacyjne

Wychowawca klasy I

mgr Małgorzata Kolanko

Nauczanie początkowe, Pedagogika opiekuńczo -wychowawcza

Terapia pedagogiczna, Wychowanie do życia w rodzinie

Tyflopedagogika, Oligofrenopedagogika

Resocjalizacja, Socjoterapia

Wychowanie do życia w rodzinie

Pedagog szkolny

Terapia pedagogiczna

mgr Małgorzata Litwiniec

Wychowanie przedszkolne, Nauczanie początkowe

Muzyka, Terapia pedagogiczna, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza

Przyroda, Biologia

Muzyka, Plastyka, Biologia

Wychowawca klasy II

Opiekun chóru

mgr Agnieszka Tracz-Chojnacka

Język angielski

Oligofrenopedagogika

Język angielski

Rzecznik Praw Ucznia

mgr Maria Sikora

  Język niemiecki

Przyroda

Język niemiecki

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

mgr Joanna Lachnik

Teologia katechetyczno- pastoralna

Religia

mgr Aleksandra Pluta

Muzyka, Geografia

Geografia

mgr Janusz Mikurenda

Plastyka, Zajęcia techniczne,

Informatyka, Edukacja dla bezpieczeństwa

Informatyka, Technika

Plastyka, EDB

Wychowawca klasy IV

mgr Dariusz Lewandowicz

Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne

Wychowawca klasy V, SKS

mgr Krzysztof Kokot

Fizyka, Chemia

Fizyka

Chemia

mgr Marta Łupk

  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Wychowawca świetlicy

mgr Magdalena Kania

  Język niemiecki

Język niemiecki

mgr Anna Błońska

 

Logopeda

 

Powrót